Διεύθυνση
 

Η. & Α. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ Ο.Ε.
Παραγωγή & εμπορία Ζαχαρωδών Προϊόντων

Ελ. Βενιζέλου 106, Τ.Κ. 12132
Περιστέρι, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5717003,    Φαξ: 210 5735378

info@marronsglaces.gr